https://cms-site.oss-accelerate.aliyuncs.com/youfindconsultancy/sites/2/2023/12/20231221062854760.png?x-oss-process=image/resize,m_mfit,w_1110,h_282/format,webp

毛孩健康響警號!寵物專科VSH好唔好?寵物體檢你要知

愛犬無啦啦抽筋、曲晒背唔肯郁?去咗普通診所都係咩都唔知?VSH好唔好?撳入嚟睇下VSH全身檢查點樣幫你揾出狗狗嘅健康問題!

$v['title']

多吃幫助排宿便水果,助於輕鬆排便維護腸道健康

人體腸道是最大的免疫器官,負責食物的消化和吸收。腸道功能紊亂,腸道運化能力不強,導致病原微生物入侵,引起了腸道炎症反應,會引起腹脹,腹痛,便秘扥症狀。精彩出現便秘,或者排便不暢的情況,可以多多食用幫助...

箭头_arrow515 - 副本